stacjakolczela.pl

stacjakolczela.pl

stacjakolczela.pl

Regulamin

Regulamin

1.Rezerwacja i Płatności

 

Domy wynajmowane są na doby. Doba pobytowa trwa od godziny 16:00 do godziny 10:00 dnia następnego.

W dniu przyjazdu, Goście są proszeni o wypełnienie karty meldunkowej oraz uregulowanie pozostałej opłaty za pobyt.

Płatność za pobyt pobierana jest z góry, podczas przyjazdu. Jeżeli Klient odmawia uiszczenia opłaty za pobyt, zobowiązani jesteśmy do anulowania rezerwacji.

Opłata za niewykorzystane noclegi nie podlega zwrotowi.

Po przyjeździe pobierana jest obowiązkowa kaucja w wysokości 200 zł. Kaucja ta jest zwracana podczas wymeldowania, pod warunkiem, że nie doszło do żadnych szkód w domku.

Za zgubienie lub zniszczenie klucza, nałożona zostanie opłata w wysokości 50 zł.

Rezerwacja staje się ważna po opłaceniu zadatku w ciągu 3 dni od rezerwacji wstępnej.

W przypadku opóźnienia płatności, rezerwacja może zostać anulowana.

W przypadku wcześniejszego wymeldowania, opłata za niewykorzystane noclegi nie podlega zwrotowi.

2. Zasady dotyczące zwierząt

 

Akceptowane są zwierzęta. Właściciele są odpowiedzialni za czystość i zachowanie swoich zwierząt.

Na terenie obiektu jest obowiązek sprzątania po swoim pupilu.

Poza ogrodzeniem domku pies musi być zawsze na smyczy.

Właściciele zwierząt są odpowiedzialni za wszelkie szkody spowodowane przez swoje zwierzęta.

Nieodpowiednie lub destrukcyjne zachowanie zwierzęcia może skutkować żądaniem opuszczenia obiektu przez właściciela zwierzęcia.

3. Bezpieczeństwo i Porządek

 

W domach oraz na terenie obiektu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22:00 – 6:00.

Grillowanie możliwe jest wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym.

Ze względów przeciwpożarowych w domach obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz tzw. e-papierosów. Zakaz nie dotyczy tarasów oraz ogródków.

Ze względów przeciwpożarowych, w domach nie należy używać urządzeń elektrycznych i gazowych, nie będących na wyposażeniu bez uzgodnienia z właścicielem obiektu.

Za złamanie zakazu palenia zostanie nałożona każdorazowo kara umowna w wysokości 1000 zł.

Parking jest dostępny przy każdym domku.

Na terenie obiektu jest zakaz użycia pirotechniki.

Przechowywanie i użytkowanie sprzętów sportowych i rekreacyjnych (rowery, piłki, deski do pływania, itp.) powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych.

W przypadku wykrycia palenia w pomieszczeniach, właściciel może nakazać gościowi natychmiastowe opuszczenie obiektu bez zwrotu kosztów.

Goście są zobowiązani do zachowania obiektu w dobrym stanie. W przypadku zniszczeń lub szkód, Goście mogą zostać obciążeni kosztami naprawy.

4. Odpowiedzialność

 

Nie ponosimy odpowiedzialności za mienie Gości. Prosimy o zabezpieczenie swojego mienia i zamykanie drzwi na klucz podczas opuszczania domku.

Goście są odpowiedzialni za wszystkie szkody powstałe w wyniku ich działania lub zaniedbania. Właściciel obiektu ma prawo żądać naprawienia szkód.

W przypadku zagubienia lub uszkodzenia wyposażenia domku, Goście zostaną obciążeni kosztem związanym z jego wymianą lub naprawą.

5. Zasady ogólne

 

Zapoznanie się z regulaminem, jest obowiązkiem każdego z Gości. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od przestrzegania zawartych w nim zasad.

Przestrzeganie zasad ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa naszych Gości.

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

W przypadku poważnego naruszenia regulaminu przez gościa, właściciel ma prawo natychmiastowego skrócenia czasu pobytu bez zwrotu kosztów.

Goście są zobowiązani do zwracania należytej uwagi na ochronę środowiska, w tym do segregowania odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.

6. Kontakty

 

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub problemów, prosimy o kontakt z nami pod nr tel 501790871 lub stacjakolczela@gmail.com. Chcemy, aby Twój pobyt u nas był jak najbardziej komfortowy.

Wszystkie problemy techniczne, uszkodzenia, braki w wyposażeniu etc. prosimy zgłaszać niezwłocznie, aby mogły one zostać jak najszybciej usunięte.

7. Polityka prywatności

 

Dane osobowe gości są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i nie są udostępniane podmiotom trzecim.

 

Wszystkim Gościom życzymy udanego pobytu!