Regulamin

 • Domy wynajmowane są na doby.
 • Doba pobytowa trwa od godziny 16:00 do godziny 10:00 dnia następnego.
 • W dniu przyjazdu należy wypełnić kartę meldunkową oraz uregulować pozostałą opłatę za pobyt.
 • Opłata za niewykorzystane noclegi nie podlega zwrotowi.
 • Grillowanie możliwe jest wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym.
 • W domach oraz na terenie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach 23:00 – 6:00.
 • Ze względów przeciwpożarowych w domach obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz tzw. e-papierosów. Zakaz nie dotyczy tarasów oraz ogródków.
 • Za złamanie zakazu palenia zostanie nałożona każdorazowo kara umowna w wysokości 1000 zł.
 • Ze względów przeciwpożarowych w domach nie należy używać urządzeń elektrycznych i gazowych, nie będących na wyposażeniu.
 • Akceptowane są zwierzęta.
 • Parking jest dostępny przy każdym domku.
 • Za zgubienie lub zniszczenie klucza, nałożona zostanie opłata w wysokości 50 zł.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za mienie Gości.
 • Po przyjeździe pobierana jest kaucja w wysokości 200 zł.
 • Zapoznanie się z regulaminem, jest obowiązkiem każdego z Gości.
 • Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od przestrzegania zawartych w nim zasad.
 • Przestrzeganie zasad ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa naszych Gości.